ROZPOCZYNASZ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ?

Osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą pomagamy załatwić wszelkie procedury związane z rejestracją firmy oraz doradzamy najlepsze rozwiązania przy wyborze formy opodatkowania. Wybór między podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych a ryczałtem ewidencjonowanym nie zawsze jest oczywisty i różnie skutkuje obciążeniem podatkowym.

Dlatego właśnie warto zasięgnąć rady doświadczonego biura rachunkowego, aby mieć pewność, że cała księgowość firmy będzie prowadzona w oparciu o merytoryczną wiedzę, wieloletnie doświadczenie i znajomość przepisów prawnych.

OFERTA

Naszą ofertę adresujemy do osób, które chcą się skupić na rozwoju własnej firmy i księgowość powierzyć firmie zewnętrznej,
a zarazem mieć pewność profesjonalnie świadczonych usług.

Dopasowujemy się do wymagań klientów, ponieważ jesteśmy firmą nowoczesną. Nieustannie zmieniamy się także po to, żeby nadążać za zmieniającymi się przepisami i prawami na rynku.

Proponujemy Państwu kompleksową obsługę księgowo – podatkową oraz kadrowo – płacową:

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów,
 • Prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku od osób fizycznych,
 • Sporządzanie rejestrów sprzedaży i zakupów VAT , sporządzanie deklaracji VAT,
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • Przekształcanie księgi przychodów i rozchodów w księgi rachunkowe,
 • Wypełnianie deklaracji podatkowych i sprawozdawczych na podstawie ksiąg i rejestrów oraz dostarczanie ich do odpowiednich instytucji,
 • Sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez GUS,
 • Sporządzanie informacji przekazywanych do NBP,
 • Rozliczenia z Urzędem Marszałkowskim,
 • Reprezentowanie podatnika przed Urzędem Skarbowym, Urzędem Statystycznym i innymi jednostkami kontrolującymi,
 • Opracowywanie Zakładowego Planu Kont,
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • Sporządzanie list płac, umów zleceń, umów o dzieło,
 • Prowadzenie kartotek pracowniczych, rozliczanie podatku dochodowego pracowników,
 • Rozliczenia z ZUS 

Nasze biuro rachunkowe posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Jesteśmy mobilni – odbieramy dokumenty z siedziby firm.